UpdateActivityStatusToStartInput

Autogenerated input type of UpdateActivityStatusToStart

type UpdateActivityStatusToStartInput {
activityId: Int!
clientMutationId: String
}

Fields#

activityId (Int!)#

clientMutationId (String)#

A unique identifier for the client performing the mutation.